EN

Bakır ve Alaşımları Sektörü makineleri-Endüksiyon fırınları

Açıklama

Bakır endüstrisinde Endüksiyon fırınları eritme, tutma ve döküm amaçlı olarak kullanılır ve coreless veya channel tipi olarak tasarlanır.
Endüksiyon fırınları düşük ve orta frekansda çalışabilir ve yüksek elektriksel verim için IGBT teknolojisi tercih edilir.

Dokümanlar